Fortellerforestillingen «Dragen» er en personlig fortelling pakket inn i et eventyrformat. Fortellingen tar for seg temaet vold i hjemmet fra et barns perspektiv.

Du kan booke «Dragen» som:

  • fortellerforestilling (for alle)

  • fortelling med samtale og etterarbeid (for barn, fra ca. 8 år)

  • fortelling og foredrag om hvordan bruke fortellinger som kommunikasjonsmiddel mellom voksen og barn (for voksne)

    Fortellingen har blitt brukt som inngang til kommunikasjon om vanskelige tema mellom voksen og barn i bacheloroppgaven «Muntlig fortellerkunst om vanskelige tema i møte med barn».

    Dette arbeidet har skapt stor interesse og debatt – og Ine Mariel har blant annet gjestet Mammabanden på snapchat og vært intervjuet i aviser og på radio.